Chính sách đổi trả & hoàn tiền

Chính sách đổi trả và hoàn tiền

 1/ Chính sách đổi trả 

a/ Thời gian đổi trả : Trong 7 - 10 ngày làm việc

b/ Điều kiện đổi trả

B.1 - Sản phẩm lỗi ( Khi trả về còn nguyên vẹn ) 

B.2 - Sản phẩm hư hỏng ( Do lỗi vận chuyển, khách hàng chưa sử dụng )

B.3 - Sản phẩm sai so với thông tin đăng tải

c/ Chi phí đổi trả : Không thu phí

 

2/ Chính sách hoàn tiền :

a/ Thời gian hoàn tiền : Trong 3-5 ngày làm việc

b/ Điều kiện hoàn tiền : Sản phẩm sai so với thông tin đăng tải và khách hàng không có nhu cầu đổi lại sản phẩm đúng và trả hàng trở về công ty ( Trường hợp công ty đã nhận và hàng còn nguyên vẹn )

c/ Hình thức hoàn tiền : Chuyển khoản


Scroll